ngkculemborg
Nederlands
Gereformeerde
Kerk
Culemborg
 

ngkculemborgNederlands Gereformeerde Kerk
Culemborg

 

Nederlands Gereformeerde Kerk Culemborg

logongk

.Wij zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk van Culemborg. We zijn een actieve gemeenschap van ongeveer 150 leden. Wij vinden de onderlinge betrokkenheid binnen onze gemeenschap erg belangrijk. Vanuit een open houding geven we vorm aan onze omgang met God, elkaar en de mensen om ons heen.
Buiten Culemborg zijn we verbonden met de andere Nederlands Gereformeerde Kerken van ons land. Binnen Culemborg zijn we actief in de Culemborgse Raad van Kerken.

Contact


NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant:
Ds. C. de Winter
Tel: 0345-51 90 69