ngkculemborg
Nederlands
Gereformeerde
Kerk
Culemborg
 

ngkculemborgNederlands Gereformeerde Kerk
Culemborg

 

Bijbelkring Culemborg

De bijbelkring Culemborg wordt bezocht door een tiental gemeenteleden. We zoeken bij een open bijbel met elkaar het gesprek over wat ons inspireert, raakt en bezighoudt. De onderwerpen die de aandacht krijgen, zijn divers:

• bijbelse onderwerpen zoals bijv. brieven van Paulus, profeten, psalmen,

• artikelen uit boeken of uit bladen als “Opbouw”

• actuele thema’s die door de deelnemers worden aangedragen

Wij proberen onze gespreksstof vaak aan te laten sluiten bij wat in deze tijd leeft en/of in de gemeente aan de orde is. We ontmoeten elkaar in de regel eens per drie weken bij een van de deelnemers thuis. We beginnen dan om 20.00 u. en eindigen om ongeveer 22.00 u.
Ook wie incidenteel wil meedoen is van harte welkom.

AfdrukkenE-mail

Contact


NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant:
Ds. C. de Winter
Tel: 0345-51 90 69