ngkculemborg
Nederlands
Gereformeerde
Kerk
Culemborg
 

ngkculemborgNederlands Gereformeerde Kerk
Culemborg

 

Gemeenteleven

kerstmusical gemeenteleven nietzoherkenbaarWe vinden het belangrijk dat er goede onderlinge betrokkenheid is binnen onze gemeenschap. We hebben verschillende activiteiten binnen onze gemeente om daar vorm aan te geven. Voor kinderen van de Lagere School leeftijd is er iedere maand de Kinderclub.

Voor Jongeren vanaf groep acht van de Lagere School is er twaalf keer per jaar YouthRebELz! Jongeren vanaf 16 jaar kunnen 12 keer per jaar terecht bij FollowUp!


Er zijn drie Bijbelkringen actief, ieder met een eigen karakter en er is een maandelijkse gebedskring.
Ook buiten deze georganiseerde activiteiten ontmoeten gemeenteleden elkaar op allerlei gelegenheden.

AfdrukkenE-mail

Contact


NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant:
Ds. C. de Winter
Tel: 0345-51 90 69