ngkculemborg
Nederlands
Gereformeerde
Kerk
Culemborg
 

ngkculemborgNederlands Gereformeerde Kerk
Culemborg

 

Kerkdiensten

doopdienstDe kerkdiensten zijn het hart van onze gemeenschap. Daarin zoeken we de ontmoeting met God. De preek, waarin Gods Woord verkondigd wordt, neemt een centrale plek in de kerkdiensten in. We lezen in onze diensten uit de Nieuwe Bijbelvertaling

In onze kerkdiensten willen we God eren. Daarvoor willen we onze kerkdiensten stijlvol inrichten. Ook laten we graag de veelkleurigheid van onze gemeenschap in de vormgeving van de kerkdienst tot uiting komen.

Muziek

IMG 2007We zingen in onze kerkdiensten uit het Liedboek. Per dienst wordt een liturgieblad gemaakt waarop alle te zingen liederen worden aangegeven en alleen de liederen uit de bundel Hemelhoog zijn afgedrukt.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door een muziekgroep. Daarbij worden afwisselend verschillende instrumenten gebruikt; orgel, piano, viool, hobo, dwarsfluit, trompet, saxofoon …

Avondmaal

Ongeveer zes keer per jaar vieren we in de kerkdienst het avondmaal. Hieraan nemen ook kinderen deel. Gasten zijn welkom om het avondmaal met ons mee te vieren.

Kindernevendienst

kindernevendienst121028 5

We vinden het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau bij de kerkdiensten betrokken zijn. Daarvoor zijn er tijdens de kerkdiensten drie kindernevendienstgroepen actief. Een peutergroep, een groep voor kinderen uit groep 1 – 4 van de basisschool en een groep van kinderen uit groep 5 – 8 van de basisschool. De oudste groep kinderen heeft op de 2e en de 4e zondag van de maand geen kindernevendienst. Op die zondagen is er in de kerkdienst een puzzel voor hen die ze helpt actief naar de preek te luisteren.

De kindernevendiensten beginnen tegelijk met de kerkdienst. Na de preek komen de kinderen binnen in de kerkdienst. Daar wordt dan kort verteld wat er in de kindernevendiensten gedaan is. Vervolgens zingen we een kinderlied dat thematisch aansluit bij het onderwerp van de kindernevendienst.

In alle drie de kindernevendienstgroepen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Vertel het maar’.

Crèche

Voor kinderen van 0 tot 3 jaar is er tijdens de kerkdiensten crèche. De crècheruimte is in de RK. Joseschool aan de Sint Janskerkstraat 10-12 en is ongeveer 2 minuten lopen vanaf ons kerkgebouw.

Kerkradio

Onze kerk beschikt over een kerkradiozender. De kerkdiensten zijn te beluisteren met een daarvoor geschikte ontvanger binnen een straal van ongeveer 5 km rond ons kerkgebouw op frequentie 148.7375 MHz.

AfdrukkenE-mail

Contact


NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant:
Ds. C. de Winter
Tel: 0345-51 90 69