ngkculemborg
Nederlands
Gereformeerde
Kerk
Culemborg
 

ngkculemborgNederlands Gereformeerde Kerk
Culemborg

 

YouthRebelz!

YouthRebELz! is de jongerengroep van onze kerk. We streven met deze groep twee belangrijke doelen na. Ten eerste is de jongerencatechese in YouthRebELz! ondergebracht. De bijeenkomsten van YouthRebELz! zijn daarom steeds thematisch geprogrammeerd rondom een onderwerp waarin we de jongeren meer en meer bekend willen maken met het Evangelie van Jezus Christus.
Ten tweede vinden we het erg belangrijk dat de jongeren elkaar goed leren kennen en samen een groep vormen waarin er oog en oor is voor elkaar. Daarom is er in een YouthRebELz!-bijeenkomst ook altijd bewust ruimte ingebouwd voor spelelementen en gezellige pauzemomenten.

YouthRebELz! staat open voor alle jongeren van onze gemeente vanaf groep 8 van de Lagere School tot en met 18 jaar. Vrienden en vriendinnen zijn ook welkom!

De leiding is in handen van Bram-Jan Duits, Marcel de Geus en Kees de Winter.

AfdrukkenE-mail

Contact


NGK Culemborg
Jodenkerkstraat 5
4101 CW Culemborg

Predikant:
Ds. C. de Winter
Tel: 0345-51 90 69